Natri Dichromate cho sản xuất thuốc nhuộm

Natri dicromat là một nguyên liệu hóa học cơ bản quan trọng. Nó được sử dụng như phụ trợ trong ngành công nghiệp in ấn và nhuộm, ngành công nghiệp mạ điện và ngành công nghiệp da. Nó có khả năng tạo màu đặc biệt và được sử dụng rộng rãi trong nhuộm màu và nhuộm vải. Được sử dụng như một chất oxy hóa cho thuốc nhuộm aniline ...

Nói chuyện ngay