Sodium Dichromate cho sản xuất Graphite

Natri dicromat, là một chất oxy hóa mạnh, nó có thể gây cháy khi tiếp xúc, chà xát và va chạm với các chất hữu cơ. Nó là ăn mòn và dễ dàng giảm đến crom hóa trị ba. Nó ổn định; các vấn đề kết hợp bị cấm bao gồm tác nhân khử mạnh, rượu, nước, bột kim loại hoạt động, ...

Nói chuyện ngay