Sodium Dichromate dùng cho da thuộc da

1. Tên tài sản hóa học Tên tiếng Anh: sodium dichromate Tên thay thế: sodium bichromate Công thức hóa học: Na2Cr2O7 · 2H2O Khối lượng phân tử tương đối: 297.99 Loại hóa chất: chất vô cơ - dicromat - muối natri Loại kiểm soát: sodium dichromate (độc) Lưu trữ: lưu trữ trong đã đóng ...

Nói chuyện ngay