Sodium Dichromate cho sản xuất sắc tố

Natri dicromat chủ yếu được sử dụng để sản xuất các chất màu vô cơ, như crôm xanh, chì cromat vàng và molybdate đỏ vv, được sử dụng rộng rãi trong các chất phủ, nhựa, mực và các sản phẩm sắc tố khác. Nó được đặc trưng bởi màu cao, độ ổn định tốt và khả năng chống ánh sáng. Chrome Green ------...

Nói chuyện ngay