Kali Fluorosilicate cho sản xuất thuốc trừ sâu

Kali Fluorosilicate cho sản xuất thuốc trừ sâu

Natri florua, natri fluorosilicate, bari fluorosilicate và natri fluoroaluminate được sử dụng rộng rãi như thuốc trừ sâu, và kali fluorosilicate có thể được sử dụng cho các sản phẩm hóa chất này. Giới thiệu : Mô tả sản phẩm: Thông số kỹ thuật:

Nói chuyện ngay