Kali Fluorosilicate cho gỗ chất bảo quản

Kali Fluorosilicate cho gỗ chất bảo quản

Gỗ là một loại vật liệu sinh học, trong đó có các nhược điểm như co rút khô và độ ẩm mở rộng, dễ thối và sự đổi màu. Ứng dụng công nghệ chống ăn mòn có thể kéo dài cuộc sống dịch vụ bằng gỗ và mở rộng phạm vi của nó. Hiện nay, chất bảo quản hòa tan trong nước là chính...

Nói chuyện ngay