Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Các ứng dụng của natri dicromat
Sep 19, 2018

Được sử dụng để sản xuất anhydrit rôm, dicromat kali, amoni dicromat, crom dựa trên muối sunfat, chì Crom vàng, đồng Crom đỏ, giải tán Crom vàng, crôm ôxít màu xanh lá cây và các nguyên vật liệu, sản xuất kiềm nhuộm màu xanh, saccharin, tổng hợp Long não và oxy hóa sợi tổng hợp. Công nghiệp dược phẩm được sử dụng như một chất để sản xuất amine phênyl sulfone, benzen benzocaine, folic acid, Reveno ye. Nhuộm và in ấn các ngành công nghiệp được sử dụng như một chất trong nhuộm thuốc nhuộm anilin, một đại lý sau điều trị khi nhuộm với thuế VAT nhuộm thuốc nhuộm, và một màu dùng khi nhuộm với thuốc nhuộm màu dùng axit. Thuộc da công nghiệp được sử dụng như một chất thuộc da. Xi mạ công nghiệp được dùng để mạ sau khi điều trị thụ để tăng độ sáng. Các ngành công nghiệp thủy tinh được sử dụng như một chất màu xanh.