Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Chromic axit
Sep 19, 2018

Chromic acid là một màu vàng yếu tính axit giải pháp, chỉ tồn tại trong dung dịch. Với các muối hòa tan Bari hoặc chì muối hành động sản xuất vàng Bari Cromat hoặc Cromat mưa. Trong dung dịch axít, chủ yếu là ở dạng axít re-bở, với một khả năng ôxi hóa mạnh mẽ. 166 gam Crom triôxít hòa tan trong 100 gram nước và thực hiện.