Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Các vấn đề cần chú ý trong lưu trữ natri dicromat
Sep 19, 2018

Lưu trữ trong một kho mát, thông thoáng, thoáng mát. Tránh xa lửa và nhiệt. Nhiệt độ bảo quản không quá 35 ℃, độ ẩm tương đối không quá 75%. Con dấu đóng gói. Nên dùng chất khử, rượu và dung dịch riêng biệt khác, tránh cất giữ hỗn hợp. Khu vực lưu trữ phải được trang bị các vật liệu phù hợp để phù hợp với rò rỉ.

Một cặp: Miễn phí

Tiếp theo: Các thuộc tính hóa lý của ba Crom clorua