Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Phương pháp phân tích axit cromic
Sep 19, 2018

Xác định hàm lượng axit crom trong không khí: Sau khi lấy mẫu bằng bộ lọc, hòa tan bằng axit sulfuric, sau đó bằng phương pháp đo màu (phương pháp Niosh) sau khi thêm Diphenyl Kabbah.

Xác định hàm lượng axit crom trong nước: Sau khi chiết, mẫu được xác định bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử hoặc phương pháp đo màu. Xử lý chất thải Phương pháp: Dung dịch axit cromic đậm đặc được chuyển thành crom hóa trị ba sau khi khử hóa học, điều chỉnh giá trị ph của dung dịch, làm cho nó kết tủa, lắng đọng bằng phương pháp xử lý chất thải hóa học.