Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Các thuộc tính hóa lý của ba Crom clorua
Sep 19, 2018

Crom triclorua là chủ yếu là tinh thể đơn tà tím, crom ion trong không gian Bát diện, hình thành bởi các ion clorua trên lục giác. Mật độ tương đối là 1,76 g/cm3, điểm nóng chảy là 83 độ và mật độ là 2,87.

Nó rất dễ dàng để deliquescence, hòa tan trong nước, màu tím trong dung dịch loãng, màu xanh lá cây tập trung các giải pháp, và độ pH trong 0.2mol / L giải pháp là 2,4. Hòa tan trong rượu, một chút tan trong acetone, hầu như không hòa tan trong ête.

Ổn định ở nhiệt độ phòng và áp suất khí quyển để tránh ánh sáng, mở lửa và nhiệt độ cao. Sublimate tại 950 ° c và phân hủy tại 1300 độ Celsius.