Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Kali flo Silicate
Sep 19, 2018

Tinh thể hoặc bột màu trắng. Không mùi và không vị. Mật độ tương đối kết tinh của sáu hệ thống khối là 3,08, và mật độ tương đối tinh thể của tinh thể khối là 2,665 (17 ℃). Có tính axit nhẹ. Nó hút ẩm. Hơi hòa tan trong nước. Hòa tan trong axit clohydric, độ hòa tan tăng nhẹ với sự gia tăng nhiệt độ. Không hòa tan trong rượu. Thủy phân kali florua, hydro florua và axit silicic trong nước nóng.