Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Các tính chất vật lý của natri dicromat
Sep 19, 2018

Sự xuất hiện và nhân vật: đỏ cam tinh, dễ dàng để hút ẩm.

Điểm nóng chảy (℃): 357 (Khan)

Mật độ tương đối (nước = 1): 2,35

Điểm sôi (℃): 400 (Khan)

Công thức phân tử: Na2cr2o7 2H2O

Trọng lượng phân tử: 297.99 độ hòa tan: hòa tan trong nước, không hòa tan trong rượu.


Một cặp: Kali flo Silicate

Tiếp theo: Ba Crom clorua sử dụng