Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Sự ổn định của natri dicromat
Sep 19, 2018

1. Dễ hút ẩm, bột. là một tác nhân oxy hóa mạnh. Tiếp xúc với ma sát vật chất hữu cơ, tác động có thể gây cháy. Chống ăn mòn.

Dễ dàng giảm đến crom hóa trị ba.

2. Tính ổn định: Ổn định.

3. Tử vong bị cấm: Chất khử mạnh, cồn, nước, bột kim loại hoạt tính, lưu huỳnh, phốt pho, axit.

4. Điều kiện tránh tiếp xúc: không khí ẩm. 5. Nguy cơ tổng hợp: không được tổng hợp.