Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Ba Crom clorua
Sep 19, 2018

Ba Crom clorua, được gọi là Crom clorua, có công thức phân tử của CrCl3 và trọng lượng phân tử của 158.36.

Rất ổn định, không phải dễ dàng để hydrolyze. Crom triclorua là một nguyên liệu quan trọng cho việc tổng hợp các muối crôm. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tổng hợp chất vô cơ và hữu cơ. Nó là thành phần chính của chất phụ gia thức ăn chăn nuôi tổng hợp. Nó chủ yếu được sử dụng như màu dùng và chất xúc tác trong ngành công nghiệp.


Một cặp: Sử dụng axit cromic

Tiếp theo: Chromic axit