Trang chủ > Kiến thức > Nội dung
Ba Crom clorua sử dụng
Sep 19, 2018

1. nó là thích hợp cho tất cả các loại Crom có chứa chất xúc tác.

2. nó cũng có thể được sử dụng như màu dùng, crom phụ gia và Crom cứng cho mạ Crom trivalent.

3. nó có thể cũng được dùng làm nguyên liệu để sản xuất các muối crôm và sản xuất chrome chứa sắc tố khác.


Một cặp: Các tính chất vật lý của natri dicromat

Tiếp theo: Miễn phí