Tảo Killing Kali Permanganate

Tảo Killing Kali Permanganate

Tảo đã luôn đặt ra thách thức cho các nhà máy xử lý nước, hoặc thông qua xu hướng làm tắc nghẽn các bộ lọc, hoặc do các vấn đề như mùi vị và mùi, trong khi tảo xanh và tảo xanh nổi (cyanobacteria) là một vấn đề liên tục trong môi trường thủy sinh. Trong chất dinh dưỡng phong phú, ...

Nói chuyện ngay