Denim rửa Kali Permanganat

Denim rửa Kali Permanganat

Kali permanganat với đặc tính oxy hóa mạnh có thể tham gia vào phản ứng oxy hóa trong sản xuất rửa denim, tăng độ nhám bề mặt của màng nhựa có lợi cho độ bám dính của mực. Kali permanganat có thể phản ứng với môi trường axit thành oxy hoạt động để tiêu diệt sắc tố tự nhiên ...

Nói chuyện ngay