Thuốc khử trùng Kali Permanganat

Thuốc khử trùng Kali Permanganat

Trang trại nuôi tôm, ao cá, trang trại gà và trang trại nuôi heo, vv .. có yêu cầu khử trùng cho sự phát triển lành mạnh. Kali permanganat và các hóa chất khác như calcium hypochlorite, BKC, Chlorine, povidone iodine, hydrogen peroxide làm chất khử trùng để xử lý nước hoặc trang trại. kali ...

Nói chuyện ngay