Khí sạch Kali pemanganat

Khí sạch Kali pemanganat

Trộn với kích hoạt nhôm và khác binders, Kali pemanganat ở dạng lỏng có thể được ngâm tẩm trong bột viên như hóa học phương tiện truyền thông để ôxi hóa chất gây ô nhiễm khí có hiệu quả bao gồm điôxít lưu huỳnh, sulfua hiđrô, nitric oxide, formaldehyde, thấp trọng lượng phân tử andehit và hữu cơ...

Nói chuyện ngay