Mangan và sắt loại bỏ kali Permanganat

Mangan và sắt loại bỏ kali Permanganat

Các ion mangan và sắt được phổ biến rộng rãi trên mặt nước và dưới mặt đất. Những yếu tố này là tự nhiên xảy ra và với số lượng nhỏ là rất cần thiết cho một chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng quá nhiều sắt và mangan trong một hệ thống nước có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của các loại vi khuẩn. A ...

Nói chuyện ngay