Luyện kim Kali Permanganat

Luyện kim Kali Permanganat

Trong dung dịch lọc của quá trình nấu chảy ướt, kali permanganat được sử dụng như chất oxy hóa và natri hydroxit làm chất trung hòa. Kali permanganat có thể được định lượng 3 lần: liều 40% trọng lượng lý thuyết của kali permanganat lần đầu tiên, 30% trọng lượng lý thuyết lần thứ hai và 40% ...

Nói chuyện ngay