Xử lý đất Kali Permanganat Permanganate

Xử lý đất Kali Permanganat Permanganate

Phenanthrene, pyrene và hydrocacbon cũng như các hợp chất hữu cơ có thể được loại bỏ khỏi đất bằng phương tiện oxy hóa mạnh mẽ của kali permanganat để effectivelly ngăn chặn vỏ bọc Blight, nấm mốc đen, giảm xóc-off và gốc thối từ xảy ra. Chuẩn bị dung dịch kali permanganat với ...

Nói chuyện ngay