API hoặc dược phẩm trung gian sản xuất natri Permanganat

API hoặc dược phẩm trung gian sản xuất natri Permanganat

Permanganat natri, như kali permanganat, được sử dụng như một điều trị cho một số tình trạng da, chẳng hạn như nhiễm nấm (chân), viêm da, bệnh chốc lở, pemphigus, vết thương bề ngoài, và loét nhiệt đới. Sodium permanganat được sử dụng cùng với procain benzylpenicillin trong ...

Nói chuyện ngay