Desmearing natri Permanganat cho ngành công nghiệp PCB

Desmearing natri Permanganat cho ngành công nghiệp PCB

Trong ngành công nghiệp điện tử, prepreg có thể tan chảy ở nhiệt độ cao được tạo ra trong quá trình nhàm chán, để tạo thành keo từ chối. Bằng phương tiện của tính oxy hóa mạnh của natri permanganat, keo từ chối có thể được loại bỏ thông qua phương pháp natri permanganat. Sodium permanganat là một loại chất oxy hóa mạnh, và có thể ...

Nói chuyện ngay