Khí làm sạch natri Permanganat

Khí làm sạch natri Permanganat

Natri permanganat (NaMnO4) là một chất oxy hóa vô cơ thực hiện theo cách hóa học giống như kali permanganat, chỉ ở dạng cô đặc hơn. Để sản xuất phương tiện lọc không khí, môi trường có thể có nhiều nội dung oxy hóa hoạt động hơn so với kali permanganat. Một ý nghĩa khác ...

Nói chuyện ngay