Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Thuộc tính hóa lý của natri Permanganat
Sep 19, 2018

Nhân vật: tinh thể màu tím đỏ hoặc bột.

Tỷ trọng tương đối: 2,47

Hòa tan: hòa tan trong nước, ethanol và ête, hòa tan trong amoniac lỏng.

Điểm nóng chảy: 170 độ C

Điểm sôi: 100 độ C

Điều kiện bảo quản: thông gió kho, bốc dỡ ánh sáng, tách biệt với chất hữu cơ, chất khử và sulpho phốt pho dễ cháy.