Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Kali Permanganat
Sep 19, 2018

Kali permanganat là tinh thể màu đen-tím, mảnh mai, lăng trụ hoặc các hạt có độ bóng kim loại màu xanh; không mùi; dễ nổ khi tiếp xúc với một số chất hữu cơ hoặc oxit, hòa tan trong nước, kiềm, hòa tan ít trong methanol, axeton, axit sulfuric, công thức phân tử KMnO4, trọng lượng phân tử 158.03400. Điểm nóng chảy là 240 độ C, ổn định, nhưng tiếp xúc với vật liệu dễ cháy có thể gây cháy. Các chất cần tránh bao gồm chất khử, axit mạnh, vật liệu hữu cơ, vật liệu dễ cháy, peroxit, rượu và kim loại hoạt tính hóa học.