Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Mục đích chính của Kali pemanganat
Sep 19, 2018

Sản xuất hóa chất, sử dụng rộng rãi như là oxy hóa các đại lý, như đường, vitamin C, isoniazid và benzoin acid; sử dụng như một chất bảo quản, chất khử trùng, khử mùi và thuốc giải độc trong lọc nước và xử lý nước thải, đại lý xử lý nước để ôxi hóa hiđrô sunfua, phenol, sắt, mangan và các chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ và khác, kiểm soát mùi và Decolorization. Cũng được sử dụng như tẩy trắng các đại lý, adsorbents, chất màu và khử.