Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Kali pemanganat thuộc tính hóa lý
Sep 19, 2018

Sự xuất hiện và nhân vật: chất rắn kết tinh màu tím

Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, dung dịch kiềm nhẹ hòa tan trong methanol, acetone, axít sulfuric

Mật độ: 1.01 g/mlat 25 ° c

Điểm nóng chảy: 240° C

Độ hòa tan trong nước: 6,4 g/100 ML (20ºc) ổn định: ổn định, nhưng tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy có thể gây cháy. Để tránh các chất bao gồm đại lý giảm, axít mạnh, vật liệu hữu cơ, các vật liệu dễ cháy, peroxides, rượu và hóa học hoạt động kim loại.

Tác nhân ôxi hóa mạnh mẽ. Điều kiện lưu trữ: kho thông gió, ánh sáng nhẹ bốc dỡ, với các chất hữu cơ, chất khử, lưu huỳnh phốt pho chất cháy lưu trữ riêng biệt