Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Sodium Dichromate
Sep 19, 2018

Màu đỏ sang tinh thể màu cam đỏ. Hơi hút ẩm. 100 ℃ mất nước tinh thể, khoảng 400 ℃ bắt đầu phân hủy. Hòa tan trong nước, không tan trong ethanol, dung dịch nước có tính axit. 1% ph của dung dịch nước là 4,10% dung dịch nước ph là 3,5. Mật độ tương đối là 2.348. Điểm nóng chảy 356,7 ℃ (sản phẩm khan). Có quá trình oxy hóa mạnh, và ma sát hữu cơ hoặc tác động có thể gây cháy.

Một cặp: Kali Permanganate tài sản

Tiếp theo: Miễn phí