Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Natri pemanganat
Sep 19, 2018

Sản phẩm hóa chất thông thường của natri pemanganat. Nó có thể được sử dụng như một oxy hóa, diệt khuẩn, thuốc giải độc, và cũng có thể được sử dụng như là một thay thế cho Kali pemanganat. Vụ nổ xảy ra trong axít sulfuric, muối amoni, hydrogen peroxide. Glycerin và ethanol có thể gây ra sự cháy spontaneous. Liên hệ với đại lý giảm, hợp chất hữu cơ và các chất dễ cháy như lưu huỳnh và phốtpho nguyên nhân nguy hiểm cháy và nổ.